top of page
Search
  • Writer's pictureOlga Kalita

Kui kaua on vaja et inglise või vene keele ära õppida nullist?

Niisiis, olete otsustanud minna seiklusele nimega "Võõrkeele õppimine". Palju õnne :) See on pikk ja ääretult põnev teekond.

Palju sõltub sellest, millise keeleõpperežiimi olete valinud. Keskmiselt kulub esimene aasta põhitõdede valdamiseks: asesõnad, verbi põhivormid, esimesed sõnad ja konstruktsioonid igapäevasteks olukordadeks. Edasi läheb asi kiiremini, sest oled keelega juba tuttav, keele kõla ja loogikaga juba harjunud, oskad juba – ehkki abimaterjalide abil – autentseid materjale mõista ja keelt igapäevaelus rakendada. Sellele pühendataksegi järgmised 2 aastat koos materjali järkjärgulise raskendumisega, kuni jõuate lõpuks tasemele, kus saate rahulikult edasi viia mis tahes vestlust ja ammutada tähendusi teid ümbritsevatest tekstidest.6 views0 comments
bottom of page